Skip to main content

Véletlen és szükségszerűség

A Véletlen és szükségszerűség c. sorozatban a grafikákat alkotó pixelek kiemelt szerephez jutnak. Az általunk látott Univerzum apró részecskékből épül fel, melyek viselkedése teljesen eltér a számunkramegszokott és érzékelhető világtól.

A mai uralkodó nézet szerint világunk véletlenszerű, nem tudjuk megjósolni a jövőt. Ugyanakkor a
részecskéknél nagyobb objektumok vizsgálatakor azt látjuk, hogy a világ determinisztikus képét mutatja.

Veletlen1
Veletlen2
Veletlen3

Fizikusok meg tudják állapítani a csillagok életkorát, galaxisok fejlődését előre ki tudják számolni.
A cím erre a kettősségre utal.

Ruzsa Dénes és Spitzer Fruzsina honlapja